KALENDÁR PODUJATÍ

MESIAC /dátumPODUJATIEODBORMIESTO/ČAS
September
22.9.2017
Folklórne popoludnie HO/MČ BM Gelnica
16:00hod.
Október
24.10.2017
 Jesenný koncert  všetky KS  ZUŠ
16:30hod.
November
3.11.2017
Gelnická dúha – vyhodnotenie výtvarnej súťaže  VO BM Gelnica
November
16.11.2017
 Novembrový koncert  všetky KS  ZUŠ
16:30hod.
December
14.12.2017
 Vianočný koncert  všetky KS  ZUŠ
16:30hod.
December
od14.12.do 30.1.2018
 Výstava prác žiakov VO  VO KS  ZUŠ 
December
15.12.2017
Vianočné trhy mesta Gelnica
program, predajná výstava prác VO
 všetky Námestie GL
December   Vianočný koncert Jaklovce  všetky KD Jaklovce
16:00hod.
 Január Polročné skúšky žiakov ZUŠ
Postupové skúšky žiakov ZUŠ
 všetky ZUŠ Gelnica
Február
13.2.2018
 Fašiangový koncert  všetky KS  ZUŠ
16:30hod.
Marec
22.3.2018
 Jarný koncert I.  všetky KS  ZUŠ
16:30hod.
Apríl   Koncert štyroch ZUŠ  HO ZUŠ Široké
Apríl  Výtvarná Gelnica – vyhodnotenie výtvarnej súťaže  VO KS  ZUŠ
10:00hod.
Apríl
26.4.2018
 Jarný koncert II.  všetky KS  ZUŠ
16:30hod.
Máj Záverečná výstava prác žiakov VO VO
Vilhanová
BM Gelnica
Máj Záverečná výstava a predstavenie LDO VO, LDO
Schneid.
MK Gelnica
Máj
25.5.2018
FKH Gelnický kľúč   EK Gelnica
12:30hod.
Jún
1.6.2018
Noc v ZUŠ   KS  ZUŠ
17:00hod.
Jún
8.6.2018
Absolventský koncert a výstava
slávnostné vyradenie absolventov ZUŠ
všetky KS  ZUŠ
17:00hod.
Jún
11. – 15.6.2018
Prijímacie skúšky do ZUŠ   ZUŠ
15:00-17:00hod.
Jún
13.6.2018
Záverečná akadémia ZUŠ všetky KS  ZUŠ
15:30hod.
Jún Skúšky žiakov 4.ročníkov(1.časť,2.časť,II.stupeň)
prípravných ročníkov
  ZUŠ Gelnica
Jún
28.6.2018
Slávnostné ukončenie školského roka
oceňovanie žiakov a odovzdávanie vysvedčení
všetky KS  ZUŠ
15:00hod.
 
Pozn.: Audiovizuálny záznam a moderovanie – práca žiakov OAMT
HO – hudobný odbor, VO – výtvarný odbor, LDO – literárno – dramatický odbor, OAMT – Odbor audiovizuálne a multimediálnej tvorby, KS – koncertná sála, BM – Banícke múzeum, EK – Evanjelický kostol, DK – Dom kultúry