Mimoškolská činnosť

Každoročne otvárame okrem bežného vyučovacieho procesu v umeleckých odboroch aj mimoškolskú činnosť - krúžky, kde majú možnosť deti použiť vzdelávací poukaz!!!

Bez vzdelávacieho poukazu sa hradí 3€/mesiac, dospelí 5€/mesiac.

Základná umelecká škola ponúka tieto záujmové krúžky:

  • Ateliér AVART
    vedie: Dana Jakubišinová
  • krúžok Muzika - Smolník
    vedie: Jozef Grančaj
  • Detský folklórny súbor
    vedie: Mgr. Lukáš Mackovjak