Warning: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/zusgelnica.sk/plugins/content/fastsocialshare/fastsocialshare.php on line 153

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?id=http%3A%2F%2Fzusgelnica.sk%2Findex.php%2Fzus): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/zusgelnica.sk/plugins/content/fastsocialshare/fastsocialshare.php on line 153

ZUŠ Gelnica

Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne žiakov základnej školy, môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie a pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v ZUŠ, ktoré sa člení na:

 • primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka pre prvú časť základného štúdia ZUŠ, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou
 • nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka pre druhú časť základného štúdia ZUŠ, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou

ZUŠ má zriadené štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.

Celoškolský výbor ZRPŠ

Predseda - Lucia Kiráľová

Pokladník - Soňa Vrabcová

Členovia
 • Ing. Norbert Popeláš
 • Zuzana Rejdovjanová
 • Mgr. Marcela Fedorová
 • Mgr. Katarína Dzurendová

Rada školy pri ZUŠ

Predseda -  Soňa Vrabcová
(zástupca za pedagogických zamestnancov)

Podpredseda -  Mgr. Marcela Fedorová
(zástupca za rodičov)

Členovia
 • Ing.arch. Igor Cziel (delegovaný zástupca inej právnickej alebo fyzickej osoby)
 • Mgr. Róbert Ďurica (delegovaný zástupca za zriaďovateľa)
 • Mgr. Adriana Hennelová (delegovaný zástupca za zriaďovateľa)
 • Denisa Kosecová (zástupca za rodičov)
 • Alena Nemčíková (zástupca THP zamestnancov školy)

Vedenie školy

 
 • Riaditeľka: Mgr. Slávka PACHOLSKÁ
 • zástupkyňa: Magdaléna ROTHMAJEROVÁ

Pedagogický zbor

Interní učitelia:

 • Rothmajerová Magdaléna
 • Mgr. Pacholská Slávka
 • Maliňáková Jana
 • Vrabcová Soňa
 • Jakubišinová Dana
 • Jamnická Terézia
 • Grančaj Jozef
 • Mgr. Vilhanová Marcela
 • Mgr. Schneiderová Jozefína
 • Mgr. Vladyková Iveta - materská dovolenka
 • Mgr. Lukáš Mackovjak
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Bc. Barbara Sopková
 • Anotn Marcinko

Externí učitelia:

 • Mgr. Zuzana Kravcová

TH zamestnanci

 
 • Ekonómka: Alena Nemčíková
 • Upratovačka: Viera Virčíková
 • informatici:
  • Ing. J. Guza
  • Zuzana Trojanová